De Onafhankelijke Ziekenfondsen werken samen met andere partijen in de gezondheidssector en organiseren evenementen over verschillende thema’s. In 2019 vonden er twee belangrijke events plaats: een nieuwe editie van onze debatreeks ‘Zorgverleners aan het woord’ en het symposium ‘Hoe werk maken van werkhervatting’?