Heb ik recht op een EZVK?

Iedereen die sociale bijdragen betaalt in België en die van zijn Belgisch ziekenfonds een terugbetaling krijgt voor zijn medische kosten (bijvoorbeeld werknemers, werklozen, zelfstandigen,...) kan een EZVK aanvragen. 

Waar kan ik de EZVK gebruiken?

U kan de EZVK gebruiken in de 26 lidstaten van de Europese Unie, namelijk: Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slovakije, Tsjechië en Zweden.

De EZVK mag wel niet gebruikt worden in de overzeese grondgebieden van bepaalde lidstaten. Het gaat om de volgende overzeese grondgebieden: 

 • voor Frankrijk: Frans-Polynesië: Marquesaseilanden (o.a. Fatu Hiva en Nuku Hiva), Gambiereilanden, de Tuamotu (o.a. Mururoa, Puka Puka), Australeilanden (o.a. Rapa Iti, Tubuai),Tahiti, Bora Bora en Moorea, Wallis en Futuna, Saint-Pierre en Miquelon, de Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden, Nieuw-Caledonië, Clipperton.
 • Voor Nederland: Aruba, Saba, Curaçao, Bonaire, Sint-Maarten, Sint-Eustatius
 • Voor Denemarken: de Faeröer

De Europese verordeningen gelden ook niet in Noord-Cyprus, dat bezet is door Turkije.

 De EZVK mag ook gebruikt worden in een reeks landen die geen deel uit maken van de Europese Unie

 • in IJsland, Noorwegen en Liechtenstein
 • in Zwitserland
 • in Noord Macedonië
 • in de Verenigd Koninrijk
  • De EZVK mag wel niet gebruikt worden in deze Britse grondgebieden: de Kanaaleilanden Jersey, Guernesey, Alderney, Sark en Herm, het eiland Man, de Kaaimaneilanden, de Zuidelijke Sandwicheilanden, Anguilla, Bermuda, Montserrat, Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha, de Falklands, de Chagosarchipel, Pitcairn, de Britse Maagdeneilanden, de Turks- en Caicoseilanden
 • in Australië. Formaliteiten ter plaatse in Australië:
 • In geval van vakantie: u toont gewoon uw EZVK aan de zorgverlener die u een Medicarenummer bezorgt.
 • In geval van een langer verblijf laat u zich registreren bij een Medicarebureau op vertoon van uw paspoort en uw EZVK. U ontvangt dan een Medicarekaart.

 

In welke omstandigheden kan ik de EZVK gebruiken?

U kunt de EZVK gebruiken wanneer u in het buitenland verblijft (zie "Waar kan ik de EZVK gebruiken?") en noodzakelijke medische verzorging nodig heeft om uw tijdelijk verblijf voort te kunnen zetten. De reden van uw verblijf speelt geen rol. U kunt in het buitenland zijn voor vakantie, werk, studies, enz.

Indien de doelstelling van uw tijdelijk verblijf is om geneeskundige verzorging te bekomen of om te bevallen dan kunt u de EZVK niet gebruiken.

 

Hoe kan ik de EZVK krijgen?

U kan de kaart aanvragen bij uw ziekenfonds (per telefoon, schriftelijk, via e-mail, via het online loket op het internet). De EZVK is gratis.

Wat moet ik doen als ik ga studeren in één van de landen opgesomd in punt “Waar kan ik mijn EZVK gebruiken”?

U vraagt een EZVK aan bij uw ziekenfonds. Met de EZVK kan u ter plaatse een terugbetaling vragen van de noodzakelijke verzorging in het land waar u studeert.

Mag ik een EZVK aanvragen als ik geen nationaliteit heb van één van de landen van de Europese Unie?

Ja, de kaart mag aangevraagd worden ongeacht de nationaliteit. Bepaalde landen hebben wel het gebruik van de EZVK beperkt voor bepaalde nationaliteiten. Omwille van hun nationaliteit zullen bepaalde personen hun EZVK dus niet kunnen gebruiken in Denemarken, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland.

Wordt een EZVK uitgereikt per gezin?

Nee, de EZVK is een individueel document. U moet voor elk gezinslid een EZVK aanvragen (ook voor de kinderen).

Heb ik recht op de terugbetaling van alle medische verzorging in het buitenland?

Nee, alleen de verzorging die noodzakelijk is om uw verblijf te kunnen voortzetten, wordt terugbetaald. Als de medische verzorging niet onvoorzien en noodzakelijk is, zal het buitenlandse ziekenhuis of het buitenlandse ziekenfonds uw EZVK kunnen weigeren en zal u alle kosten ter plaatse moeten betalen.


Er zijn echter uitzonderingen op dit algemene principe. De medische verzorging of behandeling van chronische ziektes of andere vooraf bestaande aandoeningen worden ook gedekt door de EZVK. Het gaat om: nierdialyse, zuurstoftherapie, chemotherapie, bijzondere anti-astmatische behandeling, echocardiografie bij een chronische auto-immuunziekte, onvoorziene en noodzakelijke medische verzorging in het kader van een zwangerschap of bevalling.

Als het de bedoeling is om zich te laten verzorgen of te bevallen in het land van verzorging, mag de EZVK niet gebruikt worden.

Als u uw EZVK niet in het buitenland gebruikt hebt, kan u de facturen bij uw terugkeer in België naar uw ziekenfonds sturen. Het ziekenfonds zal controleren of u recht hebt op een terugbetaling van de medische kosten (meer info over dit onderwerp in hoofdstuk 3: " Terugbetaling van medische verzorging in het buitenland?").

Hoe moet ik de EZVK gebruiken?

Als het gaat om openbare ziekenhuizen of zorgverleners:

 • In geval van ziekenhuisopname: wordt de EZVK voorgelegd aan het buitenlandse ziekenfonds. Het moet normaal een kopie maken van de kaart en u de EZVK teruggeven. Dankzij de EZVK worden de medische kosten meteen aangerekend aan uw ziekenfonds op basis van de tarieven die van kracht zijn in het verblijfland. Het is mogelijk dat u zelf een bedrag moet betalen, het remgeld.
 • In geval van ambulante verzorging: in bepaalde landen is de medische verzorging gratis op vertoon van de EZVK. In de meeste landen moet u echter de ambulante verzorging eerst zelf betalen. Daarna kan u de facturen, samen met de EZVK, indienen bij de lokale socialezekerheidsinstelling om een terugbetaling te krijgen.
 • U kan Mediphone Assist contacteren als de verzorging gedekt wordt door de bijstandscentrale of de facturen en de betalingsbewijzen bij uw terugkeer in België aan uw ziekenfonds voorleggen.

Als het gaat om privé ziekenhuizen of zorgverleners:

 • de EZVK wordt niet aanvaard in privéziekenhuizen of door privéverstrekkers.
 • U kan de bijstandscentrale contacteren om te weten of de verzorging gedekt wordt door Mediphone Assist of de facturen en de betalingsbewijzen bij uw terugkeer in België aan uw ziekenfonds voorleggen.
Mag ik naar het buitenland gaan zonder EZVK?

Ja, u mag naar het buitenland gaan zonder EZVK.

 • Bij een dringende ziekenhuisopname of ambulante verzorging naar aanleiding van een wintersportongeval, kan de bijstandscentrale Mediphone Assist bereikbaar 24/24 en 7/7 (0032 2 778 94 94 - het telefoonnummer staat op de achterkant van de EZVK) de nodige documenten binnen de 48 uur na de gebeurtenis bezorgen aan het buitenlandse ziekenhuis om de medische kosten ten laste te kunnen nemen.
 • In de andere gevallen, contacteer uw ziekenfonds om een vervangingsattest (= papieren formulier dat dezelfde rechten geeft als een EZVK maar voor een kortere periode) te vragen.
Hoelang is de EZVK geldig?

De vervaldatum staat rechts onderaan op de EZVK.

Let op: U kan uw EZVK dus gebruiken voor verschillende verblijven of vakanties in het buitenland. U bewaart haar dus het best zolang de geldigheidsperiode op de EZVK niet verstreken is.

Wat gebeurt er als ik mijn EZVK verlies of vergeet?

Als u zonder uw EZVK naar het buitenland vertrokken bent, kan Mediphone Assist of het ziekenfonds u een vervangingsattest opsturen (formulier dat dezelfde rechten geeft als een EZVK, maar voor een kortere periode). Bij verlies kan u een nieuwe EZVK aanvragen bij uw ziekenfonds.

Is de EZVK gratis?

Ja, de EZVK is gratis.