Heb ik recht op een terugbetaling als ik de facturen van mijn medische verzorging bij mijn terugkeer in België bij mijn ziekenfonds binnenbreng?

Ja, de verplichte en de aanvullende ziekteverzekering van uw ziekenfonds dekt u voor dringende medische verzorging tijdens uw verblijf in het buitenland. Als u geen terugbetaling gevraagd hebt in het verblijfland via de EZVK of een equivalent document, kan u de facturen van de medische verzorging binnenbrengen bij uw Belgisch ziekenfonds om een terugbetaling te krijgen. Het ziekenfonds analyseert eerst het dossier, vooraleer het kan overgaan tot een terugbetaling door de verplichte verzekering en eventueel de aanvullende verzekering.  

Het terugbetalingsniveau en de terugbetalingsprocedure kan verschillen in functie van het land waar u naartoe reist:

 • De lidstaten van de Europese Unie, op Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Albanië, Turkije, Tunesië, Algerije, Bosnië-Herzegovina, Noord Macedonië, Marokko, Verenigd Koninkrijk, Servië en Montenegro:
  • Als het aangerekende bedrag lager is dan 200 euro, betaalt het ziekenfonds 75% van de medische kosten terug, als deze kosten terugbetaalbaar zijn volgens de Belgische wetgeving.
  • Als het aangerekende bedrag hoger is dan 200 euro, worden de facturen naar het land verstuurd waar u verzorging genoten hebt en wordt gevraagd om te verduidelijken welk bedrag terugbetaald mag worden door de ziekteverzekering van het zorgland. Een bijkomende terugbetaling is mogelijk, dankzij de tussenkomst van de aanvullende verzekering, als aan alle voorwaarden voldaan is.
 • Andorra, Egypte, Israël, Jordanië, Kosovo, Libanon, Libië, Monaco, Palestina, San Marino, Syrië, Vaticaanstad: de verplichte verzekering betaalt dringende ziekenhuisopnames terug. Een bijkomende terugbetaling van de aanvullende verzekering is mogelijk voor ziekenhuisopnames en dringende ambulante verzorging, als aan de tegemoetkomingsvoorwaarden voldaan is.
 • Australië: het gebruik van de EZVK is aanbevolen, aangezien de Belgische ziekteverzekering geen terugbetaling voorziet na de terugkeer in België.
 • De rest van de wereld: het bedrag dat het Belgische ziekenfonds terugbetaalt binnen de verplichte ziekteverzekering is beperkt, zelfs heel beperkt. Alleen de kosten voor een dringende ziekenhuisopname komen voor een eventuele terugbetaling in aanmerking. Het is aan te raden om bij een verzekeringsmaatschappij een reisbijstandsverzekering te nemen die voldoende dekking biedt voor de medische kosten en repatriëring, zeker voor landen zoals de Verenigde Staten, Japan en Canada.

De aanvullende verzekering van uw ziekenfonds biedt de dienst ‘Dringende zorgen in het buitenland’ aan. Als de voorwaarden van de DZB voldaan zijn, komen bepaalde medische kosten in aanmerking voor een BIJKOMENDE terugbetaling.

Dit zijn de voorwaarden:

 • u hebt de bijdragen voor de aanvullende verzekering betaald VÓÓR uw vertrek.
 • Het moet gaan om dringende en onvoorziene medische verzorging, zelfs als die gebeurt in het kader van een chronische ziekte of een vooraf bestaande aandoening. In geval van chronische ziekte of vooraf bestaande aandoening, moet uw gezondheid goed genoeg zijn dat de reis het risico op gezondheidsproblemen niet verhoogt.
 • de medische kosten moeten aangegaan zijn in een periode van drie maanden, te beginnen op de dag waarop de eerste medische verzorging werd toegediend. Voor studenten die in een lidstaat van de Europese Unie of in Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland gaan studeren, is een dekkingsperiode van 12 maanden van toepassing vanaf de vertrekdatum.
 • DZB biedt mogelijk een terugbetaling voor de medische kosten, als het gaat om medische verzorging binnen de landen van de EU (uitgezonderd België), in Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Andorra, San Marino, Monaco, Vaticaanstad, Albanië, Libië, Egypte, Syrië, Israël, Jordanië, Palestina, Libanon, Marokko, Tunesië, Algerije, Turkije, Servië, Verenigd Koninkrijk, Kosovo, Noord Macedonië, Bosnië-Herzegovina of Montenegro. Voor andere landen is er geen terugbetaling van de aanvullende verzekering voorzien.
 • een terugbetaling van maximaal 75% van uw medische kosten is van toepassing voor de dringende ambulante verzorging (alle verzorging waarvoor u geen nacht in het ziekenhuis moet blijven) na uw terugkeer, als er geen uitsluitingsvoorwaarden DZB zijn. De medische kosten van ambulante verzorging door een wintersportongeval worden integraal ten laste genomen. Ziekenhuisopnames en verzorging in het kader van een dialyse, zuurstoftherapie, radiotherapie of chemotherapie worden volledig terugbetaald op voorwaarde dat de bijstandscentrale een dossier heeft.
 • De vervoerskosten van de patiënt na een ongeval of een ziekte (bv. van de plaats van het ongeval naar het ziekenhuis) worden vergoed. De vervoerskosten bij dialyse, zuurstoftherapie en chemotherapie worden terugbetaald aan maximum 100 euro per maand.
 • Als het om menselijke en medische redenen gewenst is dat de partner of een gezinslid aanwezig is, is een terugbetaling van maximum 100 euro per dag van toepassing voor de verblijfskosten (hotel, maaltijd, taxi,...) gedurende maximum 10 opeenvolgende dagen. 
Wat moet ik doen om een terugbetaling te krijgen van de medische kosten?

U moet de originele facturen naar uw ziekenfonds sturen. Een terugbetaling gebeurt nooit op basis van kopieën van facturen.

Als op de factuur de precieze aard van de behandeling niet vermeld staat, is het aan te raden om aan de buitenlandse behandelende arts een medisch attest te vragen ter verduidelijking. U kan uw ziekenfonds ook altijd de medische verslagen doorsturen die u gekregen hebt. Bij geneesmiddelen moeten op de factuur van de apotheker de gekochte geneesmiddelen duidelijk vermeld staan. Het voorschrift ook opsturen is dus geen slecht idee.

U moet ook de betalingsbewijzen van de verschillende facturen doorsturen.

Binnen welke termijn moet ik de facturen aan het ziekenfonds bezorgen?

U hebt 2 jaar de tijd om de facturen aan uw ziekenfonds te bezorgen. Voorbeeld: u hebt medische verzorging gekregen in Spanje op 25 juli 2022. Dan moeten de facturen vóór 1 augustus 2024 bij uw ziekenfonds ingediend zijn.