Let’s get digital!

De digitale revolutie heeft ook in de sector van de gezondheidszorg ingang gevonden. De Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn vastbesloten hierin een positieve rol te spelen door het leven van hun leden en van de zorgverleners te vereenvoudigen. Hoewel al heel wat projecten hun sporen verdiend hebben, vormt 2018 een mijlpaal in de digitale transformatie dankzij de inproductiezetting van het elektronische attest eAttest.

Ontdek alle activiteiten, sleutelcijfers en belangrijke projecten van 2018 in de volledige versie van het Jaarverslag van de Onafhankelijke Ziekenfondsen in PDF.

Download PDF-versie

Xavier Brenez : "De toetreding van de verstrekkers is echt essentieel"

 • Beluister het interview van Xavier Brenez, directeur-generaal van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, die de digitale ambities van de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor de komende jaren onthult.

Onze groei

 • Evolutie van het aantal aangeslotenen bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen sinds 2010.

Ons ledental

 • Het ledental van de Onafhankelijke Ziekenfondsen is verdeeld als volgt:

Onze verzekeringsproducten

 • De Onafhankelijke Ziekenfondsen bieden 3 soorten facultatieve verzekering aan: hospitalisatie, tandzorg en ambulante zorg.

   

Zoom op eAttest en eFact

 • Het elektronische attest eAttest en de elektronische facturatie van de derde betaler zijn twee digitale diensten die ontegensprekelijk  voor administratieve vereenvoudiging zorgen. Hoe gebruiken de artsen deze diensten? Wat vinden de patiënten ervan? Renaud Boverie, directeur van de BU Geneeskundige verzorging, geeft enkele cijfers over het gebruik van deze twee digitale circuits.

Dringende zorg in het buitenland

 • Onze dienst Dringende zorg in het buitenland bestaat uit twee pijlers:

  • de bijstandscentrale Mediphone Assist voor bijstand in het buitenland
  • de tarifering achteraf, dit wil zeggen de terugbetaling van facturen voor medische verzorging die in het buitenland toegediend werd, na terugkeer in België
 •  

  Meer weten over onze reisbijstand Mediphone Assist? Raadpleeg de website www.mediphoneassist.be   

Onze events