De Onafhankelijke Ziekenfondsen, ten dienste van de gezondheidszorg van morgen

De Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn al enkele jaren bezig met verschillende projecten rond digitalisering en administratieve vereenvoudiging. Deze projecten werden in 2019 voortgezet. Het jaar werd ook gekenmerkt door de verwezenlijking van een reflectie op de toekomst van de gezondheidszorg. Ontdek alle activiteiten, sleutelcijfers en belangrijke projecten van 2019 in de volledige versie van het Jaarverslag van de Onafhankelijke Ziekenfondsen in PDF.

Klik hier om de vorige jaarverslagen in te kijken.

Download PDF-versie

Xavier Brenez : "We willen het elektronische medisch attest invoeren"

 • Beluister het interview van Xavier Brenez, directeur-generaal van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, die de digitale ambities van de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor de komende jaren onthult.

   

Onze groei

 • Evolutie van het aantal aangeslotenen bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen sinds 2010.

Ons ledental

 • Het ledental van de Onafhankelijke Ziekenfondsen is verdeeld als volgt:

Onze verzekeringsproducten

 • De Onafhankelijke Ziekenfondsen bieden 3 soorten facultatieve verzekering aan: hospitalisatie, tandzorg en ambulante zorg.

Zoom op eAttest en eFact

 • Het elektronische attest eAttest en de elektronische facturatie van de derde betaler (eFact) zijn twee digitale diensten die ontegensprekelijk  voor administratieve vereenvoudiging zorgen. Hoeveel artsen gebruiken deze diensten? Hier zijn enkele cijfers over het gebruik van deze twee digitale circuits.

Onze events

 • De Onafhankelijke Ziekenfondsen werken samen met andere partijen in de gezondheidssector en organiseren evenementen over verschillende thema’s. In 2019 vonden er twee belangrijke events plaats: een nieuwe editie van onze debatreeks ‘Zorgverleners aan het woord’ en het symposium ‘Hoe werk maken van werkhervatting’?

   
   

   

Dringende zorg in het buitenland

 • Onze dienst Dringende zorg in het buitenland bestaat uit twee pijlers:

  • de bijstandscentrale Mediphone Assist voor bijstand in het buitenland
  • de tarifering achteraf, dit wil zeggen de terugbetaling van facturen voor medische verzorging die in het buitenland toegediend werd, na terugkeer in België