Mediphone Assist, de reisbijstand van de 3 onafhankelijke ziekenfondsen

Ook in het buitenland kan je rekenen op je ziekenfonds! 

Dankzij Mediphone Assist, de reisbijstand van de 3 onafhankelijke ziekenfondsen, kan je zorgeloos genieten van je vakantie of verblijf in het buitenland.

Mediphone Assist is 24/24 bereikbaar, 7/7 via het telefoonnummer:+32 (0) 2 778 94 94

Indien je tijdens je verblijf onverwacht dringende medische zorgen nodig hebt, moet jij binnen de 48u Mediphone Assist bellen.

Lees de statuten van MLOZ

Mediphone Assist  
zorgt voor:

ceam mediphone assist

Betalen van de kosten

De kosten betalen voor de ziekenhuisopname in een buitenlands ziekenhuis en voor bepaalde medische kosten.

Repatriëring

De patient repatriëren naar België wanneer dit om medische reden noodzakelijk is.

Informeren van familie

De familieleden op de hoogte houden.

Praktische informatie

Informatie geven over buitenlandse ziekenhuizen, artsen, tandartsen, verpleegkundigen, apotheken, ...

Medisch advies

Medisch advies geven en overleggen met de buitenlandse artsen.